Meer resultaten voor klachten

 
klachten
Bijna 10.000 mensen dienen privacyklacht in bij Autoriteit Persoonsgegevens Autoriteit Persoonsgegevens.
De eerste halfjaarlijkse rapportage geeft inzicht in de klachten die de AP heeft ontvangen sinds 25 mei en de manier waarop de klachten zijn behandeld. Onderwerp van klachten. De meeste klachten 32% gaan over een schending van een privacyrecht, zoals het recht op inzage en het recht op verwijdering.
GGD Haaglanden Klacht indienen.
Binnen GGD Haaglanden is een klachtenregeling van kracht. Hierin is opgenomen op welke wijze klachten van cliënten over de GGD worden afgehandeld. Met deze klachtenregeling voldoet de GGD Haaglanden aan de eisen die worden gesteld door de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg WKKGZ.
Klachten Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
Aan de hand van een geanonimiseerd overzicht worden de klachten elk kwartaal besproken met de Raad van Bestuur. Uw klacht is daarmee een belangrijk hulpmiddel ter verbetering van de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening. Tevens wordt een jaarverslag opgesteld, waarin de klachten geanonimiseerd worden opgenomen.
Klachten.
Als u er met het gezondheidscentrum en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschillencommissie. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend. Voor meer informatie bekijk de website van de SKGE Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg.
Een klacht indienen Het WKZ.
Wanneer u of uw kind niet tevreden bent met het resultaat van de bemiddeling of als u geen bemiddeling wenst, kunt u uw klacht voorleggen aan de oordeelcommissie. De oordeelcommissie neemt alleen klachten in behandeling die schriftelijk zijn ingediend en die gaan over de zorgverlening in het UMC Utrecht/het WKZ.
Klachten Over RvA Reinier van Arkel.
Deze kan u informeren over de klachtenregeling en bemiddelen tussen u en de behandelaar. Dit staat in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de hulpverlener het beste werkt.
Noordwest Ziekenhuisgroep Patiënt en Bezoeker Algemene informatie Tevreden of ontevreden Klachten.
Noordwest Ziekenhuisgroep vindt het belangrijk om uw klachten en opmerkingen te horen. Daardoor kunnen we met u een eventuele oplossing voor het probleem zoeken. Daarnaast kan uw klacht voor ons reden zijn om zaken opnieuw te bekijken of eventueel bij te stellen.
Ideeën, wensen of klachten.
Ideeën, wensen of klachten. Tevreden of ontevreden over onze dienstverlening? Wij horen het graag. Ideeën of wensen. Het Erasmus MC vindt goede kwaliteit van zorg en tevreden patiënten belangrijk. Uw ideeën en tips om onze zorgverlening te verbeteren zijn van harte welkom.

Contacteer ons